Wednesday, July 25, 2012

رضا پهلوی..... دون کیشوتی که از اصلاحات می ترسد

در شرایط حال حاضر ایران فکر نمی کنم هیچ هموطن وطن پرستی باشه که به دنبال بی ثبات کردن شرایط داخلی ایران باشه... در این اوضاع و احوال که کشور ما مرتب از سمت خارج تهدید می شه ما ایرانی ها بیشتر از هر زمان دیگه ای به اتحاد  با هم نیاز داریم تا بتونیم از پس یکی ازخطرناک ترین گلوگاههای تاریخی کشورمون به سلامت بگذریم.....مهم نیست الان چه حکومتی در ایران بر سر کاره... مهم نیست که ما با این سیستم موافق هستیم یا نه.... اولویت برای همه ما باید ایران و حفظ  خاک پاک ایران و میراث کشورمون باشه.... قرار نیست این حکومت یا اعوان وا نصارش تا ابد بر کشور ما حکومت کنن.. مهم اینه که ایران برای ما و نسل های آینده به سلامت از این گذرگاه بگذره و دچار لطمات جدی  مثل جنگ یا انقلاب خونین دیگه ای نشه... 
( یعنی همون مصیبیتی که الان سوریه گرفتارش شده )
فکر نمی کنم توی این شرایط هیچ ایرانی وطن دوستی  وجود داشته باشه که طرفدار حمله به خاک مادریش باشه ( البته به جز یک مشت وازده سیاسی و اپوزوسیون ورشکسته سیاسی  لوس آنجلس نشین  
  در این شرایط می بینیم  شخصی که خودش را رهبر این اپوزوسیون خارج نشین می دونه ( یعنی رضا پهلوی)  دون کیشوت وار علم مبارزه را دست گرفته و قبایی پوشیده که  خیلی به تنش گشاده .. این آدم آشکارا و پنهان  یا در حال نشون دادن چراغ سبز  برای حمله به ایرانه یا ساعت به ساعت با رسانه های ضد ایرانی مثل العربیه و رسانه های اسرائیلی مصاحبه می کنه و از اون بدتر در این مصاحبه ها با گردن کج از کسانی که 24 ساعته در حال تهدید خاک ما هستن استدعای کمک داره
ما برای آزاد کردن ایران نه نیازی به اسرائیل داریم .. نه نیازی به پوشش خبری شبکه هایی مثل العربیه....
ابن شازده اگر درایت سیاسی داشت هیچ وقت تن به مصاحبه با ضد ایرانی ترین رسانه ها نمی داد....

اما  می رسیم به اصل مطلب
    درست مثل جن که از بسم الله می ترسه این شازده سابق  هم از دو چیز شدید وحشت داره ... اول از همه اسم خاتمی و اصلاحات چی هاومساله دوم  ساختن بمب اتم به وسیله جمهوری اسلامی...حالا علت این ترس  از کجاست؟  جوابش خیلی ساده است... چون وجود این دو تا عامل توی ایران دست این دون کیشوت سیاسی را برای همیشه از تخت سلطنت کوتاه می کنه..... وجود امثال خاتمی و طرفدارن اصلاحات باعث ثبات سیاسی بیشتر ایران می شن و احتمال تزلزل داخلی حکومت با وجود اونها کمتره درنتیجه مانع از شیرجه زدن این شازده سابق روی تخت سلطنت  می شه و وجود بمب اتم هم احتمال دخالت خارجی و  حمله نظامی را از بین می بره در نتیجه امکان این که اسرائیل بتونه این شازده سابق را به زور به ملت ایران حقنه کنه از بین می ره.. درست به همین خاطره که هنوز بعد از این همه مدت این دون کیسوت سیاسی  به اصلاحات چی ها فحش می ده ( مخصوصا" به شخص خاتمی) و در کمتر مصاحبه ای هست که محض خاطر تبرک هم که شده به خاتمی و جنبش اصلاحات بد و بیراه نگه و از طرفی مرتب مواضع ضد هسته ای می گیره وبا این کار دقیقا" ضد منافع ملی ایران صحبت می کنه...
قضاوت را می زارم بر عهده خوانندگان .. هر عقل سلیمی می فهمه کی داره برای منافع ملی کشورش دل می سوزونه و کی داره سنگ منافع خانوادگیش  را به سینه می زنه.

در پایان لینکی را قرار می دم که اظهارت اخیر رئیس سازمان اطلاعات اسرائیله

 
به ایران هسته ای نمی‌توان حمله کرد

No comments:

Post a Comment