Wednesday, August 29, 2012

شاید این جمعه بیاید ، شاید

 همانطور که همگی می دانیم جناب رضا پهلوی سه ماه پیش  مصاحبه ای با  فوکوس آنلاین انجام دادن و درآنجا نکاتی را  متذکر شدن، ازجمله ادعای تاج و تخت کردند و خودشون را شاه  ایران خواندند و  از اون مهمتر  خود را با گاندی و ماندلا مقایسه کردند. انتشار این اظهارت بلافاصله با بازخورد منفی ایرانیان رو به رو شد و در محافل ایرانی بازتاب ها واکنش های های منفی گسترده ای را به دنبال داشت به طوریه که در کمتر از چند ساعت  دفتر رضا پهلوی اطلاعیه ای داد و اعلام کرد تحریفاتی در اون مصاحبه انجام شده و اعلام کردن که از طرق قانونی  در حال پیگیری هستند
امروزه سه ماه از این ماجرا می گذره ولی  هنوز آب از آب   تکان نخورده.... گویا مشاوران ایشان تصور کردند که شاید این مساله مشمول مرور زمان بشه و جامعه ایرانی فراموش کنند که همچین مصاحبه ای وجود خارجی داشته  ولی 
جناب محمد امینی  در چند روز گذشته یک مصاحبه  ای انجام دادن و در اون مصاحبه نکات مهمی را گوشزد کردن که تا الان در موردش سکوت کرده بودن
در یک قسمتی از این مصاحبه  گفتن که در  آمریکا وکشورهای اروپایی  قانونی هست که به موجب اون  اگر یک رسانه (چه نوشتاری و چه گفتاری)  مطلبی در مورد شخصی حقیقی یا حقوقی منتشر کنه  اون فردی که ازش اسم برده شده یا  باهاش مصاحبه انجام شده می تونه به طور رسمی از طریق وکیل درخواست اصل نوار مصاحبه را  بکنه و اون رسانه موظفه در عرض 24 ساعت نوار رادر اختیار وکیل قرار بده... جناب رضا پهلوی سه ماه پیش ادعا کردن که چندین وکیل مجرب بین اللملی را استخدام کردن و از طریق  اونها قصد دارن به  لطایف الحیلی  این نوار را از چنگ فوکوس آنلاین خارج کنن و  طوری وانمود کردند که گویی قراره  شی ارزشمندی را ازدهان  اژدهایی خارج کنند که حاضر به پس دادندش نیست
 اگر از سه ماه پیش فوکوس آنلاین این نوار را با شتر هم فرستاده بود باید  تا الان به بیت و دفتر آقای رضا پهلوی رسیده بود ولی گویا هنوز این بار کج به منزل نرسیده است.
هر سیاستمدار یا هر فردی که ادعای  فعالیت سیاسی داره باید یک نکته را در نظر داشته باشه که کوچکترین حرفش و اعمالش در  معرض دید  جامعه تحصیل کرده ایرانی است و دراین دنیایی  که وسعتش به اندازه یک دهکده کوچک شده  نمی توان سر را مثل کبک  زیر برف کرد و گمان کرد که دیگران هم ما را نمی بینن
جامعه ایرانی بعد از گذشت سه ماه  حداقل انتظاری که از رضا پهلوی دارند توضیح شفاف در مورد  این مصاحبه و پیگری های انجام شده توسط لشکر وکیلان بین المللی ایشان است
و ما هم همچنان منتظریم که خبرش این جمعه بیاد
شاید

No comments:

Post a Comment