Saturday, August 25, 2012

آموزش فرهنگ پادشاهی، درس اول


به تازگی تعدادی از برادران جان بر کف طرفدار پادشاهی اقدام به برگزاری کلاس هایی رایگان  برای عموم کرده اند که بخشی از این کلاس ها به طور همگانی برای آشنایی بیشتر با فرهنگ غنی پادشاهی در فیس بوک برگزار می شود
به دوستانی که از نظر دامنه و وسعت اطلاعات در زمینه فحاشی به ویژه فحش های چارواداری و رکیک در مذیقه هستند  توصیه اکید می کنیم که برای توسعه دادن گستره اطلاعاتشون در اسرع وقت در این کلاس ها حضور به هم برسانند
این کلاس ها تضمینی بوده و و ازنظر کارایی و بازده در حدی است که پس از چند ساعت  هنگام  خروج از کلاس احساس خروج از مستراح به شما دست می دهد 
در این کلاس ها همه نوع فحشی  بویژه  فحش هایی که مخصوص قواد های گذر سید اسماعیل و فواحش قلعه شهر نو در  قبل از انقلاب است به طور ویژه آموزش داده می شود.. شایان ذکر است که این فحش ها مدت هاست که از فرهنگ عمومی و اذهان پاک و فراموش شده ولی این این گروه  سیاسی همیشه در صحنه در راستای  گسترش فرهنگ و تمدن  پادشاهی  و عظمت قبل از انقلاب این فرهنگ اصیل را از جد و آباداشان گرفته وبه نسل بعد منتقل می کنند
پی نوشت: عکس فوق به جهت حفط عفت عمومی  از سطوح پایین کلاس گرفته شده مطمئن باشید مسئولین مربوطه در خود کلاس سنگ تمام می گذارند
جاوید شاه
 

No comments:

Post a Comment